Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp sẽ trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết phục vụ cho: công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng cấp IV; tổ chức và triển khai thi công công trình xây dựng cấp IV; đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng cấp IV; giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên các công trường xây dựng cấp IV.

► Cơ hội nghề nghiệp cho các học sinh sau khi tốt nghiệp với bằng trung cấp, đảm nhiệm các vị trí:


- Kỹ thuật đội trong các doanh nghiệp xây dựng;

- Cán bộ kỹ thuật trong các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo;

- Nhân viên trong các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định;

- Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng.

Thông tin tuyển sinh