Tuyển sinh trung cấp

Thông báo tuyển sinh Download
Hình thức Xét tuyển học bạ
Đối tượng

Thí sinh tốt nghiệp THCS, THPT

Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Mẫu đăng ký xét tuyển DOWNLOAD

Học bạ THCS, THPT

Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023) hoặc bằng tốt nghiệp THCS, THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023)

Vùng tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 30/12/2023

Thời gian đào tạo

1-2 năm (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT)
3 năm (đối với thí sinh tốt nghiệp THCS)

Văn bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp THPT Quốc gia (Thí sinh tốt nghiệp THCS học chương trình song hành)
Bằng tốt nghiệp trung cấp được liên thông lên Cao đẳng, Đại học chính quy

Đăng ký ngay

Thông tin tuyển sinh