Tin văn phòng

Tin văn phòng

Chương trình đào tạo ngành Tin học văn phòng hệ trung cấp đào tạo học sinh theo chuẩn của Microsoft Office. HSSV được cung cấp các kỹ năng tin học văn phòng chuyên nghiệp theo chuẩn, sử dụng các bộ công cụ văn phòng chuẩn: Word, Excel, Power Point, sử dụng và khai thác tài nguyên Internet, làm chủ được PC, sử dụng hệ điều hành Windows và thiết kế quảng cáo với Photoshop, Corel Draw, Flash…

► Sau khi tốt nghiệp, HSSV có thể làm việc tại các vị trí:


- Thư ký văn phòng;

- Quản lý, xử lý dữ liệu cho văn phòng;

- Làm việc cho các công ty máy tính;

- Thiết kế quảng cáo;

- Quản lý phòng Internet

Thông tin tuyển sinh