Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Ngành Thương mại điện tử đào tạo cử nhân thương mại trình độ trung cấp có kiến thức, kỹ năng về khai thác, tìm kiếm thông tin trên Internet, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện các giao dịch thương mại điện tử, khai thác sử dụng, bảo trì Web thương mại phục vụ hoạt động kinh doanh, đàm phán và soạn thảo các dữ liệu điện tử trong kinh doanh, thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh trên mạng một cách khoa học và hiệu quả. Ngoài ra, người học còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành chuyên viên thương mại điện tử chuyên nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

► Cơ hội nghề nghiệp cho người học ngành Thương mại điện tử rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:


- Nhân viên marketing điện tử trực tuyến;

- Nhân viên nghiệp vụ kinh doanh;

- Nhân viên kế hoạch thị trường;

- Nhân viên công nghệ thông tin phụ trách Web;

- Khởi nghiệp mở doanh nghiệp thương mại điện tử.

Thông tin tuyển sinh