Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn

► Chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn đào tạo nhà quản trị kinh doanh có kiến thức, kỹ năng về tổ chức đón tiếp và phục vụ khách tại nhà hàng và khách sạn, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà hàng và khách sạn, xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tổ chức sự kiện, mua sắm tài sản, phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, lập báo cáo, soạn thảo văn bản nội bộ một cách hiệu quả và kịp thời. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành nhà quản trị kinh doanh chuyên nghiệp về nhà hàng và khách sạn trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Quản lý hoặc trưởng các bộ phận lễ tân, phòng, pha chế, bếp;

- Chuyên viên tư vấn, tổ chức và điều hành tại nhà hàng và khách sạn;

- Khởi nghiệp, tự thành lập nhà hàng.

Quản trị nghiệp vụ bán hàng

► Chuyên ngành Quản trị nghiệp vụ bán hàng đào tạo nhà quản trị  bán hàng có kiến thức, kỹ năng về các nghiệp vụ xuất và nhập hàng, quy trình nghiệp vụ bán hàng, tư vấn chăm sóc khách hàng, quản lý các chứng từ, báo cáo bán hàng, kiểm kê, phân loại hàng hóa, giám sát bán hàng và quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng một cách hiệu quả và toàn diện. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành nhà quản trị bán hàng chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị nghiệp vụ bán hàng rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Trưởng nhóm bán hàng;

- Nhân viên phụ trách sản phẩm, ngành hàng;

- Trưởng cửa hàng bán lẻ;

- Khởi nghiệp tự thành lập doanh nghiệp bán hàng.

Quản trị kinh doanh tổng hợp

► Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp đào tạo nhà quản trị kinh doanh có kiến thức, kỹ năng về nghiên cứu thông tin thị trường, triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường, quản trị kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng và sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả và toàn diện. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên phòng kinh doanh;

- Chuyên viên phòng kế hoạch;

- Chuyên viên phòng nhân sự;

- Nhân viên tổ chức điều hành sản xuất và quản lý phân xưởng.

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

► Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xây dựng đào tạo nhà quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng có kiến thức, kỹ năng về quản lý cung ứng vật tư xây dựng, hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng, quản trị tài sản, nguồn vốn và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng, tổ chức thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, khai thác dịch vụ nhà chung cư một cách hiệu quả và toàn diện. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xây dựng rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên phòng vật tư;

- Chuyên viên phòng kinh doanh;

- Chuyên viên phòng kế hoạch;

- Chuyên viên phòng nhân sự;

- Nhân viên quản lý dịch vụ nhà chung cư;

- Nhân viên tổ chức điều hành sản xuất và quản lý phân xưởng.

Thông tin tuyển sinh