Quản lý tòa nhà

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Ngành Quản lý tòa nhà đào tạo người kỹ thuật viên thực hành có kiến thức, kỹ năng về vận hành các hạng mục trong tòa nhà liên quan đến hệ thống điện, nước, điều hòa thông gió, thông tin liên lạc, sửa chữa, bảo dưỡng khai thác và vận hành các tòa nhà trong đó có tòa nhà chung cư, nhà văn phòng và trung tâm thương mại một cách kịp thời và hiệu quả. Ngoài ra, người học còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành cán bộ kỹ thuật quản lý tòa nhà chuyên nghiệp trong tương lai.

► Cơ hội nghề nghiệp cho người học ngành Quản lý tòa nhà rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:


- Nhân viên vận hành, sửa chữa hệ thống cơ điện tòa nhà;

- Nhân viên  vận hành hệ thống an ninh, an toàn tòa nhà;

- Nhân viên khai thác dịch vụ và khách hàng tòa nhà.

Thông tin tuyển sinh