Nghiệp vụ bán hàng

Nghiệp vụ bán hàng

Ngành Nghiệp vụ bán hàng đào tạo nhân viên bán hàng trình độ trung cấp có kiến thức, kỹ năng về các nghiệp vụ xuất nhập hàng, quy trình bán hàng, công tác trưng bày, bố trí gian hàng, thiết kế nơi bán hàng chuyên nghiệp, kiểm kê, lập và quản lý chứng từ , báo cáo doanh thu bán hàng một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, người học còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành nhân viên bán hàng chuyên nghiệp trong tương lai.

► Cơ hội nghề nghiệp cho người học ngành Nghiệp vụ bán hàng rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:


- Nhân viên bán hàng;

- Nhân viên thu ngân;

- Nhân viên phát triển thị trường;

- Phụ trách bộ phận bán hàng hoặc marketing;

- Nhân viên chăm sóc khách hàng;

- Khởi nghiệp tự bán hàng.

Thông tin tuyển sinh