Nề - Hoàn thiện

NỀ - HOÀN THIỆN

Chuyên ngành trung cấp Nề - Hoàn thiện sẽ trang bị cho người học những kiến thức, kỹ  năng về các công việc của nghề Nề - Hoàn thiện một cách đầy đủ, chính xác và toàn diện. Ngoài ra người học còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành những người cán bộ, người thợ chuyên nghiệp của các doanh nghiệp xây dựng trong tương lai. Cơ hội nghề nghiệp cho người học tốt nghiệp ngành Nề - Hoàn thiện rất rộng mở.

► Cơ hội việc làm sau khi ra trường:


- Thợ có tay nghề cao về phần thô.

- Thợ có tay nghề cao về phần hoàn thiện.

- Tổ trưởng tổ thi công phần thô.

- Tổ trưởng tổ thi công phần hoàn thiện.

- Có thể học liên thông lên Cao đẳng và trở thành Kỹ sư thực hành.

Thông tin tuyển sinh