Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

"Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải" là một trong các nghề chất lượng cao được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt - Đức "Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam". Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.

► Môi trường học tập chất lượng cao:

- Chương trình đào tạo sát với nhu cầu thị trường lao động, đạt tiêu chuẩn Đức;

- 70% thời gian học thực hành;

- Đội ngũ giáo viên có trình độ cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Đội ngũ giáo viên có trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế;

- Được học tập và thực tập tại doanh nghiệp, giúp rèn luyện tay nghề và kỹ năng mềm;

- Phòng học hiện đại, có internet, thực hành tại trường trên các thiết bị hiện đại;

- Lớp học không quá 25 sinh viên

► Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải làm việc trong các đơn vị công ích Nhà nước hoặc công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường: thoát nước, xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp...

Thông tin tuyển sinh