Cốp pha - Giàn giáo

Cốt pha - Giàn giáo

Chuyên ngành trung cấp Cốp pha – Giàn giáo sẽ trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về các công việc của nghề Cốp pha – Giàn giáo một cách đầy đủ, chính xác và toàn diện. Ngoài ra người học còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành những người cán bộ, người thợ chuyên nghiệp của các doanh nghiệp xây dựng trong tương lai. Cơ hội nghề nghiệp cho người học tốt nghiệp ngành Cốp pha – Giàn giáo rất rộng mở.

► Một số công việc phù hợp như:


- Thợ có tay nghề cao về Cốp pha trên công trường.

- Thợ có tay nghề cao về Giàn giáo trên công trường.

- Tổ trưởng tổ thi công phần Cốp pha trên công trường.

- Tổ trưởng tổ thi công phần Giàn giáo trên công trường.

- Có thể học liên thông lên Cao đẳng và trở thành Kỹ sư thực hành.

Thông tin tuyển sinh