Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) trang bị cho những kiến thức lý thuyết cơ bản và kiến thức thực tế cần thiết về lĩnh vực công nghệ thông tin như: Sửa chữa, lắp đặt bảo trì và thay thế các thành phần của hệ thống máy tính; phân tích chuẩn đoán lỗi phần cứng; thiết kế, bảo trì và lắp đặt hệ thống máy tính và mạng máy tính, quản trị được mạng Lan nội bộ trong doanh nghiệp; sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các phần mềm thiết kế logo quảng cáo; thiết kế được Website đơn giản.

► Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể làm các vị trí công việc:


- Nhân viên sửa chữa, cài đặt máy tính

- Nhân viên kỹ thuật tại văn phòng, phòng máy của các cơ quan, trường học

- Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa

- Nhân viên kỹ thuật tham gia vào nhóm xây dựng Website thương mại

Thông tin tuyển sinh