Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Công nghệ chống thấm công trình xây dựng

► Chuyên ngành Công nghệ chống thấm công trình xây dựng sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc tư vấn thiết kế biện pháp chống thấm, chuẩn đoán, thi công, dự trù vật liệu chống thấm cho các công trình xây dựng.


► Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kĩ sư thực hành, làm tại:

- Doanh nghiệp chuyên chống thấm công trình xây dựng.

- Phòng tư vấn thiết kế tại các Viện chuyên ngành về VLXD.

- Cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến ngành vật liệu xây dựng.

Công nghệ chế tạo vật liệu xây dựng

► Chuyên ngành Công nghệ chế tạo Vật liệu xây dựng sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc tính toán cấp phối, dự trù nguyên vật liệu, thí nghiệm, khai thác và tư vấn về lĩnh vực vật liệu xây dựng.


► Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kĩ sư thực hành, làm tại:

- Doanh nghiệp chế tạo vật liệu mới như gạch không nung, tấm lát granit, bê tông nhẹ, bê tông trang trí, bê tông chất lượng cao và các sản phẩm cấu kiện đúc sẵn (3D, dự ứng lực); xi măng thân thiện môi trường, thủy tinh các loại...

- Phòng thí nghiệm LAS, VILAS chuyên ngành xây dựng, các phòng nghiên cứu của các Viện chuyên ngành về VLXD.

- Cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến ngành vật liệu xây dựng.

Vật liệu và cấu kiện xây dựng

► Chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện Vật liệu xây dựng sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc tính dự toán nguyên vật liệu, quản lý, khai thác và tư vấn về lĩnh vực vật liệu xây dựng.


► Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kĩ sư thực hành, làm tại:

- Doanh nghiệp sản xuất vật liệu bê tông tươi, bê tông đúc sẵn;

- Công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các phòng LAS, VILAS chuyên ngành xây dựng, các phòng kiểm định chất lượng;

- Công trường xây dựng;

- Cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến ngành vật liệu xây dựng.

- Cơ sở đào tạo nghề Vật liệu xây dựng.

Thông tin tuyển sinh