Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Thiết kế và thi công cảnh quan, hoa viên

► Chuyên ngành Kỹ thuật viên thiết thi công cảnh quan, hoa viên sẽ trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để trở thành cán bộ thiết kế cảnh quan, sân vườn trên cơ sở phối hợp với kiến trúc sư và các chuyên gia ngành khác. 


► Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kỹ sư thực hành với các vị trí công tác:

- Công ty tư vấn thiết kế chuyên về thiết kế cảnh quan, thiết kế đô thị

- Công ty diễn họa kiến trúc, sân vườn

- Ban quản lý môi trường đô thị

Công nghệ thông tin ứng dụng trong xây dựng

► Chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng trong xây dựng sẽ trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để trở thành cán bộ, chuyên gia về công nghệ thông tin trong các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công xây dựng.


► Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kỹ sư thực hành với các vị trí công tác:

- Công ty tư vấn thiết kế

- Các công ty quản lý môi trường đô thị

- Các công ty khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng, khách sạn

Kiến trúc

► Chuyên ngành Kỹ thuật viên Kiến trúc công trình sẽ trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để trở thành cán bộ phối hợp với kiến trúc sư trong công tác sáng tác, thiết kế các công trình.


► Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kỹ sư thực hành với các vị trí công tác:

- Công ty tư vấn thiết kế

- Công ty diễn họa kiến trúc

- Các ban quản lý dự án xây dựng

Triển khai bản vẽ kỹ thuật Song ngữ ( Chương trình tiên tiến)

► Chuyên ngành Triển khai bản vẽ kỹ thuật song ngữ (Chương trình tiên tiến) sẽ trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để trở thành cán bộ triển khai bản vẽ kiến trúc mang tầm quốc tế với khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành thành thạo.


► Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kỹ sư thực hành với các vị trí công tác:

- Công ty out-sourcing chuyên về thể hiện bản vẽ kỹ thuật kiến trúc nước ngoài

- Các công ty tư vấn thiết kế có vốn đầu tư nước ngoài

- Các ban quản lý dự án có sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, có thiết kế của công ty tư vấn thiết kế nước ngoài.

Thiết kế nội thất công trình

► Chuyên ngành Thiết kế nội thất công trình sẽ trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để trở thành người thiết kế, chỉ đạo thi công đồ nội thất và công trình nội thất trên cơ sở phối hợp với kiến trúc sư.


► Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kỹ sư thực hành với các vị trí công tác:

- Công ty tư vấn thiết kế chuyên về nội thất

- Các công ty thi công nội thất

- Quản lý xưởng thi công đồ nội thất

Thông tin tuyển sinh