Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (06 chuyên ngành con):

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

► Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho: công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; tổ chức và chỉ đạo thi công; đo bóc khối lượng và lập dự toán; giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên các công trình xây dựng.


► Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kĩ sư thực hành, đảm nhiệm các vị trí:

- Cán bộ kỹ thuật hiện trường trong các công ty xây dựng

- Giám sát hiện trường trong các đoàn tư vấn giám sát

- Cán bộ kỹ thuật trong Ban QLDA của chủ đầu tư

- Cán bộ kỹ thuật tại văn phòng công ty xây dựng, công ty tư vấn thiết kế

- Cơ sở đào tạo ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Nhân viên phòng quản lý đô thị, sở ban ngành có liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Cấp thoát nước

► Chuyên ngành Cấp thoát nước đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về thiết kế, lập biện pháp, tiến độ thi công và triển khai thi công, kiểm tra, nghiệm thu, lập dự toán cho mạng lưới cấp nước, thoát nước, bể chứa nước, bể xử lý nước thải trong công trình xây dựng một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người kỹ sư cấp thoát nước chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Cán bộ thiết kế các công trình cấp thoát nước;

- Cán bộ thi công và giám sát các công trình cấp thoát nước;

- Cán bộ dự toán và thanh toán.

Thi công nội thất công trình

► Chuyên ngành Kỹ thuật thi công nội thất sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho: công tác quản lý chất lượng thi công nội thất và hoàn thiện cao cấp; tổ chức và chỉ đạo thi công nội thất và hoàn thiện cao cấp; đo bóc khối lượng và lập dự toán các công tác liên quan đến nội thất và hoàn thiện cao cấp; giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên các công trình xây dựng thi công nội thất và hoàn thiện cao cấp.


► Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kĩ sư thực hành, đảm nhiệm các vị trí:

- Cán bộ kỹ thuật thi công nội thất và hoàn thiện cao cấp trong các công ty xây dựng;

- Giám sát hiện trường thi công nội thất và hoàn thiện cao cấp trong các đoàn tư vấn giám sát;

- Cán bộ kỹ thuật trong Ban QLDA của chủ đầu tư;

- Cán bộ kỹ thuật tại văn phòng công ty xây dựng nội thất, công ty tư vấn thiết kế nội thất;

- Cơ sở đào tạo ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Nhân viên phòng quản lý đô thị, sở ban ngành có liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Kỹ thuật trắc địa Công trình

Chuyên ngành Kỹ thuật trắc địa công trình sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho: Sử dụng thành thạo các loại máy trong ngành Trắc địa. Thu thập, phân tích, tính toán, xử lý chính xác các số liệu ngoại nghiệp, nội nghiệp theo tiêu chuẩn hiện hành. Tổ chức và triển khai công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát phục vụ san lấp, giải phóng mặt bằng, lập quy trình và thực hiện được công tác trắc địa từ khâu thi công phần móng, phần thân, đến hoàn thiện công trình. Tham gia đọc hiểu, lập được các biện pháp thi công đến việc sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng trong thực hiện công việc được giao.

Cơ hôi nghề nghiệp cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kỹ sư thực hành, đảm nhiệm các vị vị:

- Cán bộ kỹ thuật và Cán bộ tư vấn giám sát phụ trách công tác trắc địa tại các đơn vị thi công thuộc lĩnh vực Xây dựng dân dụng & Công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng.

- Làm nhân viên, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên trách về công tác trắc địa công trình trong các tập đoàn Điện lực, Sở tài nguyên & môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Các cơ quan quản lý Nhà nước.

Công nghệ thi công vật liệu xây dựng mới

Chuyên ngành Công nghệ thi công vật liệu xây dựng mới sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho: công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; tổ chức và chỉ đạo thi công; giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên các công trình xây dựng.


► Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kĩ sư thực hành, đảm nhiệm các vị trí:

- Cán bộ kỹ thuật hiện trường khi thi công các vật liệu mới trong các công ty xây dựng;

- Giám sát hiện trường khi thi công các vật liệu mới;

- Cán bộ kỹ thuật tại nhà máy cơ sở sản xuất Vật liệu xây dựng;

- Cơ sở đào tạo ngành Công nghệ vật liệu xây dựng, Công nghệ thi công vật liệu mới;

- Nhân viên phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, sở ban ngành có liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng

Chuyên ngành Bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho: công tác quản lý chất lượng thi công sửa chữa công trình xây dựng; tổ chức và chỉ đạo thi công sửa chữa công trình xây dựng; đo bóc khối lượng và lập dự toán các công tác liên quan đến thi công sửa chữa công trình xây dựng; giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên các công trường thi công sửa chữa công trình xây dựng; tổ chức, quản lý, giám sát công tác bảo trì công trình xây dựng.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP VỚI BẰNG KỸ SƯ THỰC HÀNH, ĐẢM NHIỆM CÁC VỊ TRÍ:

- Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng kĩ sư thực hành, đảm nhiệm các vị trí:
- Cán bộ kỹ thuật chỉ đạo thi công sửa chữa công trình xây dựng trong các công ty xây dựng;
- Giám sát hiện trường thi công sửa chữa công trình xây dựng trong các đoàn tư vấn giám sát;
- Cán bộ kỹ thuật trong Ban QLDA của chủ đầu tư;
- Cán bộ kỹ thuật tại văn phòng công ty xây dựng, công ty tư vấn thiết kế;
- Cơ sở đào tạo ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Đơn vị quản lý khai thác vận hành tòa nhà;
- Nhân viên phòng quản lý đô thị, sở ban ngành có liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Thông tin tuyển sinh