Cấp thoát nước

CẤP THOÁT NƯỚC

Ngành Cấp thoát nước đào tạo người kỹ thuật viên thực hành có kiến thức, kỹ năng về triển khai thi công các hạng mục điện nước trong công trình, lập hồ sơ dự toán, thanh toán các hạng mục điện nước, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước trong và ngoài công trình một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, người học còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành cán bộ kỹ thuật điện nước chuyên nghiệp trong tương lai.

► Cơ hội nghề nghiệp cho người học ngành Cấp thoát nước rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:


- Nhân viên kỹ thuật thi công điện nước;

- Nhân viên giám sát thi công điện nước;

- Nhân viên dự toán  về điện nước;

Thông tin tuyển sinh