Bê tông

BÊ TÔNG

Chuyên ngành trung Bê tông sẽ trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về các công việc của nghề Bê tông một cách đầy đủ, chính xác và toàn diện. Ngoài ra người học còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành những người cán bộ, người thợ chuyên nghiệp của các doanh nghiệp xây dựng trong tương lai. Cơ hội nghề nghiệp cho người học tốt nghiệp ngành Bê tông rất rộng mở.

► Một số công việc phù hợp như:


- Thợ có tay nghề cao về bê tông trên công trường.

- Thợ có tay nghề cao về bê tông trong doanh nghiệp bê tông đúc sẵn.

- Tổ trưởng tổ thi công phần bê tông trên công trường.

- Tổ trưởng tổ thi công bê tông trong doanh nghiệp bê tông đúc sẵn.

- Có thể học liên thông lên Cao đẳng và trở thành Kỹ sư thực hành.

Thông tin tuyển sinh